VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ZBK OLK SPOJENÉ SE ČLENSKOU SCHŮZÍ

21.11.2023

Srdečně zveme na vánoční setkání spojené se členskou schůzí ZBK OLK, které se bude konat 10. 12. 2023 v 13:00 v Tovačově.

Program členské schůze:

1. informace k chodu ZBK OLK

2. termín volební členské schůze ZBK OLK

3. volba zástupce ZBK OLK na plénum SZBK ČR

4. Diskuze