VZDĚLÁVÁNÍ A NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ NENÍ NIKDY DOST  

14.02.2023

Vzdělávání, nových zkušeností a času s přáteli není nikdo dost! 

A proto dvě naše členky, Jana s Katkou a jejich fenami, vyrazily na záchranářský prodloužený víkend do Červené Řečice a tohle nám o něm napsaly: 

Víkend byl pod taktovkou Psí školy Cituška, což znamená jediné. Bohatý program a velmi intenzivní tréningy pod vedením Soni Šabacké a Reginy Samlíkové. 

A protože není čas, ztrácet čas, hned v pátek po příjezdu do Řečice jsme měly možnost trénovat v objektech statku, kde je dostatek skrýší a různých "nástrah", se kterými se správný pes záchranář musí umět vypořádat. Pejsci si zde museli poradit nejen se tmou a velkým množstvím rušivých pachů, ale především se studeným vzduchem, který v chladném večeru proudil ve stodole. Dalším velkým oříškem byla hala plná špalků se zabudovanými rakvemi pro tréning spodních zavřených úkrytů.
Sobotní dopoledne patřilo lihovaru. Přes 30 let opuštěný objekt, dříve využívaný jako lihovar, je dnes v polorozpadlém stavu a nabízí nám tak možnost širokého spektra využití pro výcvik v podobě tmavých sklepů, spadlé střechy, zbořeniště s ohořelými trámy, nepříjemného a leckdy i nebezpečného materiálu, po kterém se pes musí pohybovat. Pro odpolední práci jsme opět využily prostory přilehlého statku s množstvím uzavřených úkrytů.
Večer jsme si poslechli velmi zajímavou přednášku od psovoda policie ČR na téma vyhledávání drog, výbušnin a urychlovačů hoření při podezření na úmyslné založení požáru. Přednáška zahrnovala i zajímavé praktické ukázky dvou služebních policejních psů.
V neděli nás všechny čekalo překvapení, které měl pod taktovkou Branný oddíl generála M. Doležela. Začali jsme krátkým úvodem do topografie, rozdělili jsme se do dvoučlenných týmů a vydali se, společně s psími parťáky, na 6,5 km dlouhou trasu s několika stanovišti, vybaveni pouze papírovou mapou. Na každém stanovišti jsme za splnění úkolu dostali GPS souřadnice dalšího stanoviště. Souřadnice jsme museli bez použití elektroniky aplikovat do papírové mapy. Úkoly na stanovištích byly velmi zajímavé. Museli jsme např. rozdělat oheň pomocí křesadla, pomocí psů vyhledat osobu v lesním porostu, určit azimut zadaných bodů, poslepu rozeznat předměty (dýmovnice, křesadlo...) nebo třeba střílet z airsoftové zbraně a ze vzduchovky. Na závěr nás čekalo vyhledání osoby v objektu statku i s následnou první pomocí. Úkoly, které si pro nás připravili, byly velmi zábavné i poučné, každopádně největším zážitkem jistě byla orientace v terénu pouze za pomoci papírové mapy. Najít zadané souřadnice bylo jednoduché, ale trefit k nim už byl trochu větší oříšek.


O tomto víkendu jsme poznali mnoho nových přátel, prožili spoustu zážitků i skvělých zkušeností a hlavně jsme získali mnoho podnětů a zpětných vazeb k tomu, na čem je třeba dále pracovat. Díky za každou takovou úžasnou zkušenost!


Jana s jejími fenami Hayley a Amber,
Katka s její fenou Ylvy

foto Jana Slaná, Kateřina Bartošová