KONTAKT

 

HANA HLUŠTÍKOVÁ Bc. - vedoucí brigády

email: H.HLUSTIKOVA@seznam.cz   zbkolk@email.cz  

MARCELA COUFALÍKOVÁ Ing. - hospodář

email: m.coufalikova@seznam.cz

VENUŠE KOPŘIVÍKOVÁ - pokladník

email: venusekoprivikova@seznam.cz

ZUZANA LENĎÁKOVÁ Mgr. Ph.D. - člen

email: lendaxis@gmail.com

JANA SLANÁ - člen

email: klementova.j@email.cz

IVANA SOVADINOVÁ Mgr. - revizní komise

email:

MICHAELA GEHROVÁ Mgr. et Mgr. - revizní komise

email: m.gehrova@seznam.cz

HANA ČERNOCHOVÁ - revizní komise

email: hana.cernochova@email.cz

MICHAELA GEHROVÁ Mgr. et Mgr. - webmaster

email: m.gehrova@seznam.cz   

tel.: +420 606 795 825

ID datové schránky: 8s5hegi

ČÍSLO ÚČTU ZBK OLK - 210185808/0300

Kontaktní adresa: Beňov 93, Přerov 750 02

IČO 70893233