Dne 6. 4. 2024 ZBK OLK pořádala záchranářské zkoušky podle národního zkušebního řádu - ZZZ, ZTV 1. Gratulujeme všem úspěšným zkouškařům! A těm, kterým to nevyšlo, hodně štěstí v budoucnu. Jako rozhodčí byli delegováni p. Edita Labíková a p. Radek Polák, kterým děkujeme za posuzování. Všem našim pomocníkům, figurantům, zázemí a vedoucí zkoušek -...

Blíží se nám konec roku 2023 a s tím je spojena i povinnost zaplacení členských příspěvků na rok 2024. Termín zaplacení je 15. 12. 2023.

Katka Bartošová s Ylvy a Jackem se zúčastnila mezinárodního sutinového výcviku v Tritolwerku, který probíhal pod záštitou IRO v termínu 16. 6. - 18. 6. 2023. Výcvik absolvovalo téměř 80 psovodů ze všech koutů Evropy.