Blíží se nám konec roku 2023 a s tím je spojena i povinnost zaplacení členských příspěvků na rok 2024. Termín zaplacení je 15. 12. 2023.

Katka Bartošová s Ylvy a Jackem se zúčastnila mezinárodního sutinového výcviku v Tritolwerku, který probíhal pod záštitou IRO v termínu 16. 6. - 18. 6. 2023. Výcvik absolvovalo téměř 80 psovodů ze všech koutů Evropy.

Hluboké lesy plné divoké zvěře, prosluněné lesní mýtiny s vyhřívajícími se zmijemi na pařezech, podmáčené louky měnící se znenadání ve zrádné močály, ranní mlhy a deštíky, ba i to odpolední sluníčko, které už umělo teple pošimrat na tváři - to byly kulisy soustředění části Záchranné brigády kynologů Olomouckého kraje na výcvikové základně JČZBK...

Dne 2. 5. 2023 ZBK OLK pořádala na Spáleništi záchranářské zkoušky podle mezinárodního zkušebního řádu - RH FLV, RH TV, RH FLA, RH TA, RH TV/N, RH TA/N.