Přichází konec školního roku a již tradičně jako v předchozích letech v tomto období proběhla pod taktovkou Policie České republiky územního odboru Přerov bezpečnostně preventivní akce Občan a bezpečnost.

Dne 25. 5. 2024 se členky ZBK OLK na žádost starosty obce Zářičí účastnily ukázky záchranářské kynologie v rámci akce "NA KOLE STŘEDNÍ MORAVOU". Jednalo se o regionální akci a samotná ukázka proběhla v obci Zářičí. Diváci měli možnost vidět práci psa a psovoda při vyhledávání figuranta a také ukázku poslušnosti. Byly zodpovězeny i dotazy diváků,...

V soboru 27. 4. 2024 se v Dolním Jiřetíně u Litvínova konal Závod o Zlatý kahan, který pořádala Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje ve spolupráci s ZKS CENTRUM Parent Company z.s.

Dne 30. 4. 2024 uspořádala ZBK OLK záchranářské zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu ve výcvikovém středisku SZBK ČR Spáleniště. Rozhodčím byl Michal Svoboda, který nejen, že posuzoval korektně, ale zasadil se o pohodovou atmosféru, která celé zkoušky provázela. Zúčastnilo se 7 psovodů, z nichž 6 zkoušku splnilo. Všem přejeme do budoucna mnoho...

Dne 6. 4. 2024 ZBK OLK pořádala záchranářské zkoušky podle národního zkušebního řádu - ZZZ, ZTV 1. Gratulujeme všem úspěšným zkouškařům! A těm, kterým to nevyšlo, hodně štěstí v budoucnu. Jako rozhodčí byli delegováni p. Edita Labíková a p. Radek Polák, kterým děkujeme za posuzování. Všem našim pomocníkům, figurantům, zázemí a vedoucí zkoušek -...

Blíží se nám konec roku 2023 a s tím je spojena i povinnost zaplacení členských příspěvků na rok 2024. Termín zaplacení je 15. 12. 2023.