OBČAN A BEZPEČNOST

18.06.2024

Přichází konec školního roku a již tradičně jako v předchozích letech v tomto období proběhla pod taktovkou Policie České republiky územního odboru Přerov bezpečnostně preventivní akce Občan a bezpečnost.

Na tomto 15. ročníku nechyběla ani Záchranná brigáda kynologů Olomouckého kraje.

Akce Občan a bezpečnost je určena nejen pro děti a mládež, ale je určena také četným zájemcům o bezpečnostní problematiku a široké veřejnosti. Na bohatém programu se podílejí všechny složky integrovaného záchranného systému a mnohé další s PČR úzce spolupracující organizace. 

Děkujeme za pozvání a možnost prezentovat činnost ZBK OLK.

Děkujeme také Hance a Jessie, Vendě a Bruno za předvedení vyhledávání v terénu a sutině, Míše a Glenovi za předvedení poslušnosti, Janě a Mirkovi za figurování, Katce za moderování.

foto: Jana Pivodová (Magistrát města Přerov, oddělení komunikace a vnějších vztahů)

foto: Jana Kočí