PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČEKATELŮ/ČLENŮ

JAK SE STÁT ČEKATELEM:

Čekatelem členství ve Svazu záchranných brigád kynologů se stává občan České republiky po vyplnění přihlášky do SZBK ČR       a souhlasném projednání ve výboru příslušné brigády:

- zájemce musí kontaktovat vedoucí ZBK OLK Ivanu Valešovou email:  zbkolk@email.cz

- zájemce musí vyplnit čekatelskou přihlášku a zaslat na vedoucí brigády Ivanu Valešovou

https://www.zachranari.cz/soubory/dokumenty/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20%C4%8Dekatele_2022.pdf

- čekatel musí splnit čekatelské období v délce 0,5 - 1 rok

- čekatel se musí účastnit výcviků brigády 

- čekatel musí splnit brigádní hodiny 

- čekatel musí být aktivní při akcích prováděných brigádou

- přijímání čekatelů za členy brigády se provádí na členské schůzi (není podmíněno složením zkoušky výkonu)

ČLEN:

Řádným členem Svazu záchranných brigád kynologů se stává čekatel po úspěšném ukončení období čekatelství a oficiálním přijetí členskou schůzí ZBK OLK.