PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČEKATELŮ/ČLENŮ

ČEKATEL:

- Žadatel o čekatelství v ZBK OLK vyplní písemnou přihlášku čekatele, která je ke stažení na webových stránkách SZBK ČR, z.s. www.zachranari.cz v položce dokumenty.

- Přihlášku o čekatelství následně zašle vedoucí ZBK OLK na email: zbkolk@email.cz

- Žadatel o čekatelství v ZBK OLK uhradí čekatelský poplatek na účet 210185808/0300 po odeslání přihlášky čekatele a potvrzení převzetí přihlášky vedoucí ZBK OLK. Čekatelský poplatek je 1500,- Kč. 

- Všeobecné informace k čekatelství jsou k dispozici na webových stránkách SZBK ČR, z.s.,   www.zachranari.cz v položce dokumenty. - Rozhodnutí prezidia č. 13/22 SZBK ČR, z.s. 

- Čekatel svým podpisem přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami čekatelství a přijímání nových členů SZBK ČR, z.s., normativy SZBK ČR, z.s., Vnitřní směrnicí ZBK OLK, a že bude dodržovat Kodex člena SZBK ČR, z.s. vše dostupné na www.zachranari.cz v položce dokumenty.

ČLEN:

Řádným členem SZBK ČR se stává čekatel po úspěšném ukončení období čekatelství a oficiálním přijetí členskou schůzí ZBK OLK.