Soustředění Spáleniště 2023

16.05.2023

Hluboké lesy plné divoké zvěře, prosluněné lesní mýtiny s vyhřívajícími se zmijemi na pařezech, podmáčené louky měnící se znenadání ve zrádné močály, ranní mlhy a deštíky, ba i to odpolední sluníčko, které už umělo teple pošimrat na tváři - to byly kulisy soustředění části Záchranné brigády kynologů Olomouckého kraje na výcvikové základně JČZBK Spáleniště, které proběhlo ve dnech 30. 4. – 7. 5. 2023.

Pravda, průjezd vesničkami kolem Lipna, připomínajícími spíše resorty na Makarské než kdysi vysídlené pohraničí, nesliboval nějaké významné kochání se přírodními krásami, ale stačilo odbočit ze silnice doprava kousek za Přední Výtoní a ocitli jsme se v prostředí jako z románů Rudolfa Kalčíka.

Možnosti cizelovat dovednosti své a svých čtyřnohých přátel v tomto termínu využilo 9 členů a čekatelů naší brigády: Míša Gehrová, Hanka Černochová, Vendula Kopřivíková, Hanka Hluštíková, Dáša Laníková, Katka Bartošová, Zuzka Lenďáková, Martin Soldán a Zbyněk Müller a u každého 1 – 3 psi. K tomu si připočtěte ještě cca 4 - 6 hostů, fungujících v rolích lektorů, figurantů a fotografů.

Hned od začátku se začalo pěkně zostra – po ubytování nás Zuzčina maminka zahrnula několika typy domácích koláčků v množství dostačujícím na okresní dožínky a bylo jasné, že během tohoto týdne v pustých lesích nejenže neumřeme hlady, ale ani nezhubneme.

Následovalo obhlédnutí a projití areálu – sutinového trenažéru, který umožňuje výcvik různé obtížnosti, krásného cvičáku a okolních terénů.

Poté byl na programu briefing, kde nám byl podrobněji přiblížen harmonogram a pravidla soustředění, odborné společné školení topografie (Zuzka) a používání souprav Garmin Alfa 200K (Míša). Kontinuálně k tomu Martin za pomocí dvou grilů prezentoval své dovednosti nabyté v masterchef kurzech a nutno uznat, že při nich dával dobrý pozor. Po setmění se někteří zúčastnili nočního výcviku – terénního vyhledávání v přilehlém lese.

Následující dny se odehrávaly podle předem stanoveného harmonogramu – po vydatné snídani (Dášiny palačinky mňam!) následoval praktický výcvik po skupinách pod vedením zkušenějších kolegů buď v sutinách, na plochách či na cvičáku, oběd přivážený z nedalekého penzionu, krátký odpolední klid, který mnozí využívali ke zvyšování své fyzické kondice prostřednictvím běhu, jízdy na kole či ležení na posteli a odpolední výcvik, který končil kolem 18 – 19 hodiny. Výjimkou bylo úterý 2. 5. 2023, kdy probíhaly zkoušky dle MZŘ (o tom jinde).

K večeru vždy následovaly přednášky a školení: IRO zkušební řád - jak to vidí rozhodčí (Michal Svoboda), Máš připraveného psa a sebe na zkoušky? (Soňa Šabacká), První pomoc z pohledu zdravotnického záchranáře – opakování není nikdy dost (Tomáš), Organizace zkoušek a trable s tím spojené – zkušenosti k nezaplacení aneb neutop se v tom (Míša Gehrová), DogTrace (Katka Bartošová). Večery byly věnovány diskuzím o přeběhlém výcviku, aktivitám teambuildingového charakteru či survival hře Celnice.

Své zkušenosti a dovednosti nabyté v průběhu celého týdne jsme mohli zúročit v pátek večer, kdy pro nás organizátoři připravili noční akci. Byli jsme rozděleni do tří týmů po dvou psovodech a dvou psech (volací znaky skupin Štěkny, Krasavice, Salámek). Po seznámení se s tématem (havarovaný autobus s důchodci, osm pohřešovaných, pátrací akce na ploše, hledání s časovým limitem) jsme postupně obdrželi souřadnice kontaktního bodu a sektorů k hledání, které bylo nutno zanést do map a našich zařízení a mohlo se s plnou výbavou vyrazit. Už před příchodem na kontaktní bod byl nalezen první pohřešovaný, vzhledem k jeho stavu mu bylo nutno poskytnout první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci a přivolat ZZS. Na kontaktním bodu byli psovodi a trochu i jejich psi prověřeni ze speciálních cviků – aport (aportoval psovod), průnik tunelem (opět psovod) a plazení - to měl absolvovat psovod společně se psem, ale ukázalo se, že pro většinu pejsků je nekoordinované zmítaní jejich páníčka na zemi neodolatelnou pobídkou ke hře a tak jsme byli svědky všeho možného, ovšem ničeho, co by společné plazení připomínalo.

Poté následovalo propátrávání sektorů, kdy jeden figurant byl instalován v hlubokém lese a druhý uprostřed louky. Je potěšující, že všem skupinám se podařilo v časovém limitu (Salámek těsně…) figuranty nalézt a nikdo z pátrajících se při tom neztratil. Po vyproštění figurantů poslední skupinou proběhlo na základně zhodnocení akce, které bylo veskrze kladné (a zároveň je pořád co zlepšovat) a přesun do postelí, protože se už téměř rozednívalo.

Předposlední den byl ve znamení brigádního výcviku a v podstatě prověření všeho, co se pejsci za ten týden naučili a i když se některým muselo kouřit z hlaviček, jak byl tento výcvik náročný, žádný nezklamal, ba naopak, bylo krásné sledovat, jak se všichni pesani za ten týden posunuli ve svých dovednostech výš a co všechno jsou už schopni zvládat.

Závěrem si dovoluji osobně poděkovat Míše za zorganizování a perfektní organizaci soustředění. Díky moc Hance Černochové za vedení výcviku a předávání zkušeností. Díky hostům -  Soňi Šabacké za vedení výcviku a předávání zkušeností, Michalu Svobodovi a Tomovi – za rady a nadstandartní péči, kterou nám věnovali. Díky Zuzka Říhová, Pavla Lenďáková, Ondra Gulda, Honza Müller – za figurování, technickou podporu a čas, který nám obětovali, všem lektorům za jejich zajímavé přednášky, Jirkovi Klimentovi za tradičně úžasnou fotodokumentaci, a všem zúčastněným za to, že už se těším – díky nim - na soustředění v příští roce.

Zbyněk Müller

fotografie: 

https://eu.zonerama.com/JiriKliment/Album/9792124