ZÁVOD QUAERERE 2023

02.10.2023

Akce pod taktovkou Psovodů SDH Petrov nad Desnou.

Rádi bychom představili akci, na které reprezentovali členové a čekatelé ZBK OLK. 

Závod byl koncipován a rozdělen do několika kategorií. Kategorie TRÉNINK byla určena zejména pro mladé psy, kteří nemají splněnou žádnou zkoušku a kategorie PÁTRÁNÍ, která simulovala reálné nasazení při pátrání po pohřešovaných osobách. 

V pátek se zúčastnili závodu v kategorii PÁTRÁNÍ - PLOCHA psovodi Jana Slaná s fenkou Amber a Michal Dobrůšek s fenkou Keisy. Michal i Jana dle instrukcí přijeli na místo určení, kde si vylosovali startovní pořadí, obdrželi 2 mapy se zakresleným sektorem a souřadnice, které si přenesli do GPS. Po odstartování se pěšky přesunuli na cca 500 m vzdálené parkoviště, kde na ně čekalo auto, které je spolu se psem převezlo k sektoru. Sektor byl velký cca 4 ha a časový limit pro jeho prohledání byl 30 minut. Součástí terénu byla NO GO zóna, kde se mohl pohybovat pouze pes. Rozhodčí sdělila, že se pohřešují 4 osoby, ale reálně tam byly pouze 3. Oba pátrací týmy se zhostili úkolu, jak nejlépe dovedli a bylo z toho 2. místo pro Michala Dobrůška s Keisy a 3. místo pro Janu Slanou s Amber. 

V sobotu dopoledne se kategorie TRÉNING - SUTINA zúčastnili Jana Slaná s fenkou Hayley, Martin Soldán s fenkou Fridou a Miroslava Burešová s fenkou Kendy. Závod probíhal v areálu bývalé sklárny, kde byla navážka sutiny jak ve venkovních, tak vnitřních prostorech. Po vylosování pořadí čekal na pátrací tým tzv. nástřelák, kdy pes viděl figuranta odcházet a zaléhat do sutiny. Po jeho označení se pátrací tým přesunul dovnitř, kde byl v části haly vyznačený prostor pro hledání 1 ztracené osoby. Psovod se směl pohybovat pouze po jedné straně terénu. Na mladé a začínající psy byly kladeny nároky jako nový terén, který neměli možnost si dopředu projít, nestabilní povrch, cizí figuranti, dlouhé čekání v autě, takže obtížnost nebyla vůbec jednoduchá. Celkově 1. místo obsadila Jana Slaná s Hayley a obdrželi jak krásné hodnocení, tak vysoký počet bodů. Miroslava Burešová s Kendy skončily na krásném 4. místě a Martin Soldán s Fridou na krásném 5. místě z celkem 10 závodících týmů. 

Celá akce organizovaná Psovody SDH Petrov nad Desnou byla naprosto perfektně zvládnutá a rozhodčí Soňa Šabacká poskytla nejen spravedlivé hodnocení, ale i zpětnou vazbu všem závodníkům. 

První 3 místa obdržely bohatou výhru, ovšem největším přínosem bylo množství zkušeností, které si závodníci mohli odnést do dalších tréninků. 

Autor Jana Slaná

Fotografie Hana Zemánková

mg