ZKOUŠKY ZZZ A ZTV 1 24. 9. 2022

24.09.2022

Dne 24. 9. 2022 ZBK OLK pořádala záchranářské zkoušky dle národního zkušebního řádu.

Na zkoušku nastoupily 4 týmy - 2 x ZZZ, 2 x ZTV 1. Zkoušku splnily 2 týmy.

ZZZ Ilona Borýsková a Extáze Eldar

ZTV 1 Dagmar Weissová a Cateline Colorado Beetle 

Gratulujeme všem úspěšným zkouškařům! A těm kterým to nevyšlo, hodně štěstí v budoucnu. 

Velké díky patří rozhodčímu Pavlu Svobodovi za posuzování a všem pomocníkům, figurantům, zázemí a vedoucí zkoušek.

foto Michaela Gehrová
foto Michaela Gehrová